เรื่อง / ไฟล์เอกสาร
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในอำเภอแม่แจ่ม
เรื่อง เรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติต้อนรับประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในวันที่ 17 ก.พ.61 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
ผู้แจ้งข่าว : นางณิภาทิพย์ มูลแก้ว
ประกาศโรงเรียนบ้านทุ่งยาว
เรื่อง ประกาศรับสมัครแม่บ้านดูแลนักเรียนพักนอน 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
ประกาศโรงเรียนบ้านปางเกี๊ยะ
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักการภารโรง
 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : พรทิพย์ ใจหาญ
ประกาศโรงเรียนแม่แจ่ม เรื่องการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโควตาเรียนดีและความสามารถพิเศษ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : เกศินี จุลศิริ
ประกาศโรงเรียนบ้านปางเกี๊ยะ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับ
การคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักการภารโรง
 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : พรทิพย์ ใจหาญ
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในอำเภอจอมทองรายชื่อดังแนบ
เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุม วันพุธที่ 7 ก.พ. 61 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลจอมทอง ชั้น 3 เวลา 14.00 น.  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
ผู้แจ้งข่าว : สมาคมครูอำเภอจอมทอง
ประกาศโรงเรียบ้านปางเกี๊ยะ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : พรทิพย์ ใจหาญ
โรงเรียนบ้านปางเกี๊ยะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : พรทิพย์ ใจหาญ
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในอำเภอจอมทอง
เรื่อง เก็บค่าบำรุงสมาชิกรายปีของสมาคมครูอำเภอจอมทองตามข้อบังคับ (รายละเอียดังแนบ) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : สมาคมครูอำเภอจอมทอง
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในอำเภอจอมทองที่มีรายชื่อ
เรื่อง ขอแจ้งรายชื่อผู้ได้รับเกียรติบัตร “Super Leader & Super Teacher ๒๐๑๘” (รายละเอียดังแนบ) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
ผู้แจ้งข่าว : สมาคมครูอำเภอจอมทอง
รูปงานวันครู 16 มกราคม 2561 ณ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

คลิ๊ก https://drive.google.com/ 

ผู้แจ้งข่าว :
ประกาศผลสอบตำแหน่งพนักงานราชการ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : นางวรรณิกา มูลแก้ว
ประการศผลสอบ ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวพนักงานขับรถ คนสวน 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : นางวรรณิกา มูลแก้ว
โรงเรียนบ้านขุนแปะ ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : โรงเรียนบ้านขุนแปะ
ประกาศโรงเรียนบ้านปางเกี๊ยะ
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง
 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : พรทิพย์ ใจหาญ
ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง โรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : ธุรการโรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่
แจ้งผู้มีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ ปฏิบัติงานในตำแหน่ง พนักงานขับรถ และเจ้าหน้าที่พัสดุ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : นางวรรณิกา มูลแก้ว
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ ปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานขับรถ และเจ้าหน้าที่พัสดุ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : นางวรรณิกา มูลแก้ว
เรียน ผู้อำนวยการทุกโรงเรียนในอำเภอจอมทอง ประกาศสมาคมครูอำเภอจอมทอง
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดแข่งขันกีฬายุวชน และเยาวชนอำเภอจอมทอง
ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๐ (รายละเอียดดังแนบ) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : สมาคมครูอำเภอจอมทอง
สูจิบัตรการแข่งขัน
การแข่งขันกีฬายุวชน และเยาวชนอำเภอจอมทอง ครั้งที่ ๓
ประจำปี ๒๕๖๐ (รายละเอียดดังแนบ)
 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : สมาคมครูอำเภอจอมทอง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ ในวันที่ 13-19 ธันวาคม 2560  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : นางณิภาทิพย์ มูลแก้ว
เรียน ผู้อำนวยการทุกโรงเรียน ทุกสังกัดในอำเภอจอมทอง
เรื่อง ขอเชิญประชุมรับฟังสิทธิประโยชน์ของสมาชิก ชพค. (ผู้มีส่วนได้เสีย) วันศุกร์ที่ 15 ธ.ค. 60 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมสมาคมครูอ.จอมทอง (เขตเดิม) รายละเอียดดังแนบ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : สมาคมครูอำเภอจอมทอง
เรียน ผู้อำนวยการทุกโรงเรียนในอำเภอจอมทอง (ร่าง)ประกาศสมาคมครูอำเภอจอมทอง
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดแข่งขันกีฬายุวชน และเยาวชนอำเภอจอมทอง
ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๐ (รายละเอียดดังแนบ)
 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : สมาคมครูอำเภอจอมทอง
ประกาศโรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักการภารโรง 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : โรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่
ประกาศกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาจอมทอง
ที่ ๓๖/๒๕๖๐
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาจอมทอง 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : ประธานกลุ่มเครือข่ายฯ
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จาก 377 หน้า หน้าถัดไป = 2  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377