เรื่อง / ไฟล์เอกสาร
รับสมัครครูอัตราจ้าง เอกคณิตศาสตร์ วันที่ 18-25 ตุลาคม 2561 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : โรงเรียนบ้านท่าข้าม
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอน โรงเรียนบ้านนากลาง 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : โรงเรียนบ้านนากลาง
โรงเรียนบ้านท่าข้ามรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกคณิตศาสตร์ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : นางสาวรัชนี เมืองใจ
ประกาศโรงเรียนไทยรัฐวิยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง) รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : นันทริน เขื่อนแก้ว
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอน 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : โรงเรียนบ้านนากลาง
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในอำเภอจอมทองทุกสังกัดรายชื่อดังแนบ
เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุม วันจันทร์ ที่ 24 ก.ย. 61 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสมาคมครูอำเภอจอมทอง (รายละเอียดดังแนบ) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
ผู้แจ้งข่าว : สมาคมครูอำเภอจอมทอง
ประกาศสมาคมครูอำเภอจอมทอง
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ
แด่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑
(รายละเอียดังแนบ) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : สมาคมครูอำเภอจอมทอง
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูผู้สอน 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : โรงเรียนบ้านท่าหลุก
ประกาศโรงเรียนบ้านท่าหลุก
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : โรงเรียนบ้านท่าหลุก
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในอำเภอจอมทอง
เรื่อง เชิญร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ข้าราชการเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๑ (รายละเอียดดังแนบ) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : สมาคมครูอำเภอจอมทอง
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในอำเภอจอมทอง (ตามรายชื่อที่แนบ)
เรื่อง เชิญร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ข้าราชการเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๑ (รายละเอียดดังแนบ) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : สมาคมครูอำเภอจอมทอง
ประกาศแต่งตั้ง คณะกรรมการจัดงานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการแด่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาจอมทอง
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในอำเภอจอมทอง
เรื่อง ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การจัดงานมุทิตาจิตแด่ข้าราชการเกษียณอายุราชการปี ๒๕๖๑ (รายละเอียดดังแนบ) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : สมาคมครูอำเภอจอมทอง
โรงเรียนบ้านข่วงเปาใต้ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : โรงเรียนบ้านข่วงเปาใต้
 
ประกาศโรงเรียนบ้านท่าหลุก เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน
 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : โรงเรียนบ้านท่าหลุก
เรียน ผอ.โรงเรียนในอำเภอจอมทองทุกโรง
เรื่อง ขออนุเคราะห์สมาชิกชมรมครูพลศึกษาฯเข้าร่วมประชุม 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : ชมรมครูพลศึกษา กีฬาและนันทนาการอำเภอจอมทอง
เรียน ผ.อ.โรงเรียนในอำเภอจอมทองทุกสังกัดรายชื่อดังแนบ
เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุม ในวันอังคาร ที่ ๑๔ ส.ค. ๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนจอมทอง  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
ผู้แจ้งข่าว : สมาคมครูอำเภอจอมทอง
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : โรงเรียนบ้านแม่เอาะ
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาจอมทอง
เรื่อง ขอเชิญประชุม 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : ประธานกลุ่มเครือข่ายฯ
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน ทำหน้าที่ครูผู้สอน 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในอำเภอจอมทอง
เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุม ในวันศุกร์ ที่ ๑๓ ก.ค. ๖๑ เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ร.ร.เทศบาลจอมทอง ๑ (รายละเอียดดังแนบ)  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : สมาคมครูอำเภอจอมทอง
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน ทำหน้าที่ครูผู้สอน

 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : โรงเรียนบ้านผานัง
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จาก 379 หน้า หน้าถัดไป = 2  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379