เรื่อง / ไฟล์เอกสาร
เรียน ผ.อ.โรงเรียนในอำเภอจอมทองทุกสังกัดรายชื่อดังแนบ
เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุม ในวันอังคาร ที่ ๑๔ ส.ค. ๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนจอมทอง  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
ผู้แจ้งข่าว : สมาคมครูอำเภอจอมทอง
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : โรงเรียนบ้านแม่เอาะ
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาจอมทอง
เรื่อง ขอเชิญประชุม 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : ประธานกลุ่มเครือข่ายฯ
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน ทำหน้าที่ครูผู้สอน 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในอำเภอจอมทอง
เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุม ในวันศุกร์ ที่ ๑๓ ก.ค. ๖๑ เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ร.ร.เทศบาลจอมทอง ๑ (รายละเอียดดังแนบ)  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : สมาคมครูอำเภอจอมทอง
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน ทำหน้าที่ครูผู้สอน

 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : โรงเรียนบ้านผานัง
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในอำเภอจอมทอง
เรื่อง ประกาศสมาคมครูอำเภอจอมทอง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาสัญจร ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑
(รายละเอียดดังแนบ)
 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : สมาคมครูอำเภอจอมทอง
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในอำเภอจอมทอง เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุม ในวันศุกร์ ที่ ๑๕ มิ.ย. ๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพรหมมงคล อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : สมาคมครูอำเภอจอมทอง
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในอำเภอจอมทองทุกสังกัดรายชื่อดังแนบเรื่อง ขอเรียนเชิญประชุม ในวันพุธ ที่ ๑๓ มิ.ย ๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเฮือนไม้เก่า โรงเรียนศรีจอมทอง  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
ผู้แจ้งข่าว : สมาคมครูอำเภอจอมทอง
ประกาศโรงเรียนบ้านผานัง
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูอัตราจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง ครูผู้สอน  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : โรงเรียนบ้านผานัง
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : โรงเรียนบ้านผานัง
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในอำเภอจอมทอง
เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุม ในวันศุกร์ ที่ ๒๕ พ.ค. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพรหมมงคล อำเภอจอมทอง (รายละเอียดดังแนบ)  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : สมาคมครูอำเภอจอมทอง
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนขยายโอกาสในอำเภอแม่แจ่ม
เรื่อง ขอเชิญประชุม 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : โรงเรียนบ้านแม่ศึก
ประกาศโรงเรียนบ้านใหม่สารภี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง
 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
ผู้แจ้งข่าว : โรงเรียนบ้านใหม่สารภี
 
ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย
เรื่อง ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาอังกฤษ  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : นายจักรพันธ์ เตปิน
ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาอังกฤษ  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : นายจักรพันธ์ เตปิน
โรงเรียนประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง วิชาภาษาอังกฤษ  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : โรงเรียนบ้านแม่ปาน
โรงเรียนศรีจอมทอง มีความประสงค์ รับสมัครครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ เงินเดือนเริ่มต้น 9,000.- บาท ผู้ที่สนใจสามารถสมัคร และสอบถามรายละเอียด ได้ที่โรงเรียนศรีจอมทอง โทรศัพท์ ๐๕๓ – ๓๔๑๒๖๓ ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต 
ผู้แจ้งข่าว : โรงเรียนศรีจอมทอง
โรงเรียนบ้านแม่ปานประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : โรงเรียนบ้านแม่ปาน
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 ประกาศรับสมัครตำแหน่งพนักงานราชการ วิชาเอกคณิตศาสตร์  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : นางณิภาทิพย์ มูลแก้ว
ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยสะแพด
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : ถนอมชาติ สุนันทธาตรี
โรงเรียนบ้านแม่ปานประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างวิชาเอกภาษาอังกฤษ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : โรงเรียนบ้านแม่ปาน
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จาก 379 หน้า หน้าถัดไป = 2  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379